Njerëzimi do të ketë sukses ose dështon si një.

Humanity will succeed or fail as one.

boots

[email protected]